Black & White Marmor Schoko Torte

Schoko Creme Torte mit Frischkäse- und Schoko-Creme und Schokorand.